Säga upp kontorslokal

Det ska vara lätt att hyra ut kontor genom oss på Workaround men också gå smidigt att säga upp en kontorslokal. Det finns dock en del bestämmelser du måste förhålla dig till!

Hyreslagen avgör hur du kan säga upp kontrakt på lokal

Hyreslagen, det vill säga kapitel 12 i jordabalken, reglerar förhållandet mellan hyresgäster och den som hyr ut. Lagen syftar till att skydda alla parter från den ekonomiska förlust det kan innebära att bli uppsagd eller att inte kunna säga upp en kontorslokal eller en hyresgäst trots att situationen egentligen kräver det.

Hyreslagen omfattar bestämmelser kring uppsägning och hyrestid men avtalsfrihet råder när det gäller stora delar av det kontrakt som upprättas mellan dig och din hyresgäst. Det går alltså att förebygga problem när du behöver säga upp en kontorslokal genom att upprätta ett kontrakt som täcker alla eventualiteter. Vi på Workaround har standardkontrakt som är till hjälp när du upprättar avtal och vill försäkra dig om att kunna säga upp en kontorslokal på rätt sätt.

Som hyresvärd är du bunden till vissa minimiregler när det gäller uppsägningstider i samband med att du vill säga upp en kontorslokal. Om hyrestiden är längre än tre månader men längst nio månader måste du säga upp en kontorslokal minst tre månader i förväg. Om hyrestiden är längre än nio månader gäller nio månaders uppsägningstid. Om ett avtal sägs upp utan “giltig grund” har hyresgästen rätt till ersättning enligt bestämmelserna om indirekt besittningsskydd.

Två avtalsformer

Hyresavtal med förutbestämd löptid är svåra att säga upp innan den förutbestämda tidpunkt som de gäller till. Det är heller inte en särskilt vanlig typ av avtal idag utan både hyresvärdar och hyresgäster brukar föredra hyresavtal på obestämd tid som kan sägas upp närsomhelst eller avtal som gäller ett antal månader och automatiskt förnyas, så länge de inte sägs upp.

Att tänka på när du ska säga upp en kontorslokal

Att säga upp en kontorslokal utan underrättelse är ogiltigt. Du måste skriftligen meddela en hyresgäst att du säger upp avtalet och vara tydlig med vilka villkor som gäller för uppsägningen. En muntlig uppsägning är inte juridiskt giltig. En delgivning måste sedan ske, det innebär att du behöver kunna bevisa att hyresgästen mottagit uppsägningen. Vanligtvis genom att den kvitteras.

Vad har du själv för kontrakt?

Om du är en hyresvärd men inte fastighetsägare är det av stor vikt att de avtal du tecknar med dina hyresgäster utgår från ditt eget avtal med fastighetsägaren. Detta så att du inte hamnar i en situation där ditt eget kontrakt går ut innan du kan säga upp avtalen med dina hyresgäster utan att bli ersättningsskyldig.

  • Vi har flest relevanta intressenter

  • Vi matchar aktivt din lokal mot sökanden och hjälper dig hela vägen fram till uthyrning

  • Vi tar bara betalt när du får resultat

Relevanta intressenter

  • Över 15 000 unika besökare varje månad
  • Över 100 intresseanmälningar i veckan
  • Över 20 företag i veckan hittar sitt nya kontor genom Workaround

Stöd i hela processen

  • Vi hjälper er skapa en attraktiv och slagkraftig annons
  • Vi matchar aktivt din lokal mot relevanta intressenter
  • Vi stöttar genom hela processen med rådgivning, visningar och avtal

Workaround tilläggstjänster - Prioritering av annonser

Workaround erbjuder hyresvärdar möjligheten att prioritera upp annonser på workaround.io mot en fast månatlig kostnad. När en annons prioriteras får den en högre visibilitet och syns högre upp på för annonsen relevanta söksidor i den stad där annonsen prioriteras. Annonsen kommer således att synas tydligare för kontorssökanden som letar kontor i den staden.

Workaround ser att de anläggningar som är prioriterade i genomsnitt genererar 130% fler annonsvisningar och 185% fler intresseanmälningar än de anläggningar som inte är prioriterade.*

Priset för att prioritera upp en annons är 3 500 SEK per månad på ett löpande avtal som kan sägas upp med en kalendermånads uppsägningstid. Kontakta teamet@workaround.io om du är intresserad av att prioritera upp din annons eller har frågor runt prioritering av annonser.

*Detta genomsnitt baseras på prestation av 25 prioriterade annonsers prestation jämfört med samma annonsers prestation under tidsspann då de ej varit prioriterade. Workaround kan ej garantera denna prestationsökning.

Betala vid resultat utifrån den modell som passar dig

Engångsavgift vid genomförd affär

10% av årshyran

Betalas en gång

Kvartalsavgift vid genomförd affär

13% av månadshyran

Betalas kvartalsvis i upp till ett år

Ytterligare information och villkor gällande uthyrning hittar ni i våra Särskilda värdvillkor .

Vad våra användare säger

Workaround är överlägset den bästa plattformen för att hitta kontor. Det är jobbigt att leta på 100 olika sidor utan priser, paketering och annan viktig info. Workaround förenklade processen så mycket att jag hoppas att alla kontor snart finns på Workaround. Taimaz Ghaffari
SalesLounge Sweden AB
Vi kom i kontakt med Workaround för ett år sedan. Det grundade sig i att jag aldrig riktigt förstått grejen med treårsavtal, som ett mindre expansivt företag vill jag försäkra mig om att det finns möjlighet att växa utan att vara bunden till ett kontor. Nu har vi på ett år hunnit flytta två gånger- tack vare Workaround som fyller tomrumet på kontorsmarknaden genom att erbjuda flexibla kontrakt! Andreas Broström, VD
Paydrive
With Workaround finding my new office only took a couple of clicks and a few days - great customer support throughout the process. I'll happily recommend anyone to use workaround. Stephen Byrne, Senior Business Development Director, Nordics
SpotX
Workaround är ett klockrent koncept som har gjort livet enklare för oss när vi letat kontorsplatser. I takt med att vi växer så har vi redan vänt oss till er ett antal gånger och fått både snabbt, vänligt och professionellt bemötande varje gång. Sniph rekommenderar Workaround varmt till alla som behöver hjälp i kontorsdjungeln! Tara Derakshan, Medgrundare
Sniph