Workaround inleder samarbete med Stockholms Hamnar

Ett nytt samarbete mellan Stockholms Hamnar och Workaround skapar möjligheter att hyra flexibla kontorsytor i unika lokaler i det framväxande Frihamnen.

Från och med första augusti hyr Stockholms Hamnar ut unika lokaler med fri utsikt i Frihamnen till kontorsförmedlaren Workaround. Den totala ytan motsvarar 2 200 kvm och kommer att användas till flexibla kontorslösningar.

– Vi ser mycket positivt på det här samarbetet, som samtidigt innebär att vi kan erbjuda intressenter inom det befintliga beståndet mer flexibla ytor, säger Louisa Åkerfeldt som är strategiskt ansvarig för utvecklingen av Stockholms Hamnars fastighetsbestånd.

Lokalen är belägen i en unik tegelbyggnad från 1926 som historiskt använts som magasin för hamnverksamheten.

– Vi tycker att det är ett spännande och roligt projekt. Området är unikt, lokalen är unik i sitt slag och nu skapar vi en bra lösning för små och medelstora företag som vill sitta i Frihamnen, säger Andreas Broryd, medgrundare av Workaround. Vi hoppas också kunna bidra till ännu mera liv i området eftersom vi tillför fler än 200 arbetsplatser och 100-tals besökare utöver det.

Frihamnen blir allt tydligare en del av Stockholms innerstad de kommande åren. I anslutning till stadsdelen finns planer på 1 700 bostäder och 4 000 arbetsplatser samt förbättrade kommunikationer och fler publika verksamheter, restauranger och lokal service.

Stockholms Hamnar förvaltar cirka 90 byggnader på totalt 200 000 kvm samt 1 100 000 kvm mark i anslutning till stadens hamnanläggningar. Läs mer om Stockholms Hamnars fastigheter

Workaround är Sveriges ledande digitala förmedlare av kontor och kontorsplatser. Företaget etablerades under 2015 och har sedan starten vuxit kraftigt. Workaround finns idag i nio svenska städer och erbjuder förutom förmedling även flexibla kontorslösningar i egen regi. I dagsläget hyr företaget ut över 14 000 kvadratmeter i Stockholm.

Rikard