Vad kostar Co-working? Egentligen.

Vad kostar egentligen Co-working?

Under en lång period har efterfrågan på kontor förändrats, där företag kräver en högre grad av flexibilitet i hyresavtalen, men också en högre grad av service. Denna förändring banade väg för coworkingbranschen, som började att erbjuda kortare avtal, en hög grad av service, och ett sammanhang där många små företag delade på sociala ytor.

Runt 2015 var endast 2-3% av utbudet av kommersiella lokaler kopplade till coworking eller kontorshotell. Idag är den siffran nära 10% och växer snabbt. Med co-working kom också nya sätt att ta betalt av hyresgästerna. Tidigare skrev man som hyresgäst ett hyresavtal med med en fastighetsägare i minst tre år, betalade för ett tomt skal, samt hade alla ytor för sig själv. Nu skulle man ha ökad flexibilitet, inkluderad service och delade ytor.

Hur tar Co-workingbolagen betalt?

  • Per plats – man betalar för hur många man är som nyttjar kontoret
  • Per yta – man betalar för den yta som man exklusivt hyr (kan vara hel lokal, rum eller eget skrivbord)
  • Per timme i mötesrum – man betalar för den tid man exklusivt utnyttjar en yta (tex mötesrum)

Vad kostar det? Egentligen?

Tabellen nedan visar den ungefärliga kostnaden per plats givet fyra olika segment, från “Premium +”, vilket är det mest exklusiva, till “Standard” vilket är de minst exklusiva. Vi visar hyrorna för en “Flexibel plats”, vilket innebär att man inte har ett dedikerat skrivbord och “Fast plats” vilket innebär att han har ett dedikerat skrivbord. Den sista kolumnen visar ca vad det kostar per person i eget rum.

Segment 

Beskrivning / Address

Flexibel plats i öppet landskap

Fast plats i öppet landskap

I rum /egen lokal

Premium Plus

Väldigt exklusiv inredning, exklusiv adress Från 5.000 kr /mån Från 8.000 kr /mån Från 9.000 kr /mån
Premium

Exklusiv inredning, central address

Från 3.000 kr /mån

Från 5.000 kr /mån

Från 7.000 kr /mån

Standard  Plus

Funktionell inredning, innerstadsaddress

Från 2.000 kr /mån

Från 4.000 kr /mån

Från 6.000 kr /mån

Standard Något daterad inredning, Runt-tullaraddress Från 1.500 kr /mån Från 3.500 kr /mån

Från 4.000 kr /mån

 

För frågor, kontakt oss på info@workaround.io för frågor!

Andreas Broryd