Så skapar coworking möjligheter för entreprenörer

På grund av Covid-19 har många behövt arbeta hemifrån vilket haft stor påverkan för många på såväl det sociala livet som produktivitet. I takt med att pandemin ur ett företagande perspektiv blir allt mer hanterbar så finns det ett stort värde i att sluta med hemmakontor och istället komma ut och träffa andra entreprenörer. Therese Ekstrand Amaya på Linköpings Universitet har i en studie dragit slutsatsen att nätverkande är en av de kraftfullaste tillgångarna för entreprenörer. Främst för att det inte bara ger tillgång till ny information samt affärs- och samarbetsmöjligheter, utan att det även bidrar till minskad segregation på arbetsmarknaden.

Ett sätt att komma ut och nätverka i arbetslivet är genom att använda sig av ett så kallat kontorskollektiv, eller coworking som det också heter. En stor fördel för de flesta företag är att startsträckan är nästan noll. Det är nämligen bara att flytta in och börja jobba eftersom all infrastruktur redan finns på plats, vilket gör att du och dina kollegor kan ha fullt fokus på er egen verksamhet från start. Coworking innebär bland annat att dela på kostnaderna för gemensamma utrymmen och utrustning, vilket är ett sätt att skapa en fungerande och problemfri arbetsmiljö som också främjar samarbete. Det innebär att medlemmar med företag, vilka är helt oberoende av varandra, ändå kan tillgodogöra sig de synergieffekter som uppstår när människor arbetar nära och kan dela med sig av erfarenheter. 

Coworking är ett fenomen som har vuxit snabbt såväl globalt som i Sverige och har visat sig ge en högre produktivitet bland entreprenörer inom flera branscher. Även om hemmakontoret innebär en del positiva effekter är fördelarna fler när det kommer till coworking. Genom att dela kontor med en community av entreprenörer tillhandahålls sociala fördelar som bland annat påverkar välmåendet.

Studier som just nu utförs på Mälardalens högskola visar att distansarbetet till följd av corona pandemin lett till ett sämre fysiskt- såväl som psykiskt mående bland människor. Detta bland annat till följd av mindre fysisk aktivitet, större intag av snabbmat och mindre kommunikation med arbetskamrater. Den här studien är fortfarande pågående och förväntas vara klar under 2023.

Fördelar med att träffa andra entreprenörer

Att dela kontor med andra ger möjlighet att tillsammans validera idéer och koncept. Genom att få inspel från andra personer kan initiala idéer finslipas och optimeras, vilket ofta leder till bättre resultat. Det allra bästa är om entreprenörer med liknande förutsättningar och social bakgrund delar kontor. Då kan du dessutom fråga om råd bland motiverade och erfarna personer som kan hjälpa dig om du kör fast. Det är ingen hemlighet att nätverk bildar mycket resursstarka tankesmedjor, vilket är en fördel om du vill vidareutveckla dig professionellt. Det är bland annat detta som gör Coworking till ett bra forum för att göra reklam både för dig själv och för dina idéer. Även större koncerner och och företag stödjer ofta lovande coworking-lösningar och söker ibland målinriktat inom nätverk efter nya personer att anställa. 

Coworking för entreprenörer har även en bevisad positiv effekt på produktiviteten enligt flera studier. Att bygga nätverk med andra ger kontakter som kan hjälpa till med nya kunskaper och åsikter. Dessutom är ett gemensamt värdeskapande många gånger ett bra sätt att förnya och till och med förbättra sina egna produkter. Sitter du hemma och arbetar finns sällan möjlighet att diskutera dina idéer på samma sätt, vilket gör det lätt att fastna i invanda tankespår.

IWG är ett företag som tillhandahåller lösningar inom flexibla kontor och coworking. Sedan 11 år tillbaka har de genomfört en årlig studie där de intervjuat 15 000 personer från 11 olika platser i världen. Där undersöker de hur och var de anställda arbetar. Sett till hela världen uppger hela två tredjedelar att företaget de arbetar för har en policy för flexibelt arbete. Så många som tre fjärdedelar börjar också uppleva det som att det blir mer norm än undantag att jobba utanför företagets lokaler. Det är en arbetsmodell som är bra för att locka till sig de mest produktiva arbetarna. Enligt den senaste studien säger också 85 % av företagarna att produktiviteten överlag har ökat på grund av bland annat större flexibilitet och kortare pendlingstider.

Många tror att det gemensamma värdeskapandet enbart uppstår mellan entreprenör och kund, men det kan lika gärna handla om samarbete mellan olika entreprenörer. Roman Barwinski vid University of Bayreuth har publicerat en studie om hur coworking-arbetsplatser bland annat bidrar till att bygga upp en värdefull kunskapsbank. De sociala aspekterna är också viktiga, åtminstone för de personer som är öppna för att samarbeta med andra. Idea Generation är en grundläggande process för entreprenörer. Det handlar om att skapa, utveckla och kommunicera abstrakta, konkreta eller visuella idéer. Utan en gemenskap är det mycket svårt att slutföra den här processen. Genom att lämna hemmakontoret och flytta till en coworking-plats går det att få alla fördelar med ett företagskontor, plus input från personer inom andra områden.


Entreprenör och intresserad av flexibla kontorslösningar som ökar produktiviteten samt främjar kompetens- och socialt utbyte?

Workaround är Sveriges första och största förmedlare till coworkingbranschen och har sedan 2015 hjälpt fler än 3 000 företag att hitta en flexibel kontorslösning. Workaround samarbetar med en majoritet av Sveriges coworkingaktörer, kontorshotell och andrahandsuthyrare och har Sveriges största marknadsplats för flexibla kontorslösningar. Workaround är verksamma i Sverige och Nederländerna.

Tveka inte på att kolla igenom vårt breda utbud av flexibla kontorslösningar som Coworking Spaces och Kontorshotell.

Osäker på vilka anläggningar som passar era behov bäst? Ring då 08-651 08 08 så kommer någon av våra erfarna och hjälpsamma kontorsexperter att hjälpa er hitta rätt anläggning/ar sett till er verksamhet!

Workaround