Mästarna inom hållbarhet vill bli ännu bättre

Ännu mer ekologiska inköp. 100 procent förnybar el. Och Svanen-märkning för mötesdelen.

Coworking-bolaget 7A - förra årets vinnare av kategorin “Årets mest hållbara” i “Årets Coworking Awards” - fortsätter satsa stort på hållbarhet.

Vi träffade VD Susanne Lundqvist för att få veta mer. I intervjun berättar hon också om bolagets ekonomiska utveckling, vad kunderna efterfrågar just nu samt varför branschen behöver bli mer organiserad.


Hur har året varit för 7A?

- Det har varit ett år av förändring, både kopplat till vårt interna arbete men också utifrån den omvärld vi befinner oss i. Vi har utvärderat vår verksamhet i grunden och gjort olika förändringar och anpassningar. Allt för att möta det framtida behovet när det gäller både kontor och konferenser. 

 

Spännande! Berätta mer om förändringsarbetet.

- Vår målbild är att bli den naturliga mötesplatsen i cityläge – förstahandsvalet för företag som sätter möten mellan människor i centrum.

- I vårt interna arbete har fokus bland annat varit att effektivisera organisationen genom att utveckla våra interna processer och systemstöd. Men också skapa förutsättningar för en mer säljande organisation samtidigt som vi fortsätter att utveckla bemötandet och upplevelsen för våra gäster, som vi alltid prioriterat.

- Hållbarhet har varit och kommer fortsatt vara en central del av vår verksamhet. Vi har implementerat åtgärder och initiativ för att minska vår miljöpåverkan och samtidigt främja hållbar utveckling, detta gäller såväl vår miljö som den sociala hållbarheten.

 

Hur blev det ekonomiska resultatet 2023?

- Självklart har vi påverkats av det tuffa ekonomiska klimat som varit under 2023 men finansiellt har vi ändå gjort stora framsteg. Vi kommer att landa på en tillväxt om 10-12 procent 2023 jämfört med 2022, med kraftigt minskade förluster. Det känns fantastiskt kul och ett tydligt kvitto på det hårda arbete som alla medarbetare gjort under året.

7A Posthuset

7A Posthuset

 

Vad ser ni framför er 2024?

- Det här året kommer att bli spännande för vår verksamhet och bransch, där vi strävar efter att bygga vidare på det arbete som vi lagt grunden för under 2023. Vårt övergripande mål finansiellt är att återvända till lönsamhet, vilket kommer att bli tufft men nåbart!


Hur då?

- Vi måste göra fler saker samtidigt. Dels finjustera och förbättra vårt erbjudande baserat på de insikter vi får från våra kunder och det arbete som gjorts under 2023. Dels måste vi vässa vårt erbjudande ytterligare. Både när det gäller konferens- och kontorstjänster strävar vi efter att skapa en ännu mer anpassad och tillfredsställande upplevelse för våra kunder. 

- Vi vet vilka nya krav våra kunder ställer på kontor och konferens, och vårt mål är att ligga i framkant för att uppfylla dem.

 

Kan du ge ett exempel på vilka kundbehov ni vill uppfylla?

- Det handlar inte bara om att erbjuda ”moderna” och effektiva mötesplatser, utan också att skapa en miljö som främjar produktivitet och välbefinnande. Detta är något som vi kommer fortsätta att utveckla på olika sätt, både kopplat till miljön på våra anläggningar, utbud och andra kompletterande tjänster och paketeringar.

 

För dem som inte känner till ert företag och era anläggningar - ge oss en bild av vad 7A står för!

- Vi har funnits sedan 2006 med en stabil grund och ständig tillväxt där den senaste anläggningen anskaffades 2019 med Posthuset. Detta är visserligen några år sedan men Posthuset är med sina 16 000 kvm den enskilt största coworkinganläggningen i Stockholm. Den övergripande målbilden sedan starten har varit att skapa en miljö som attraherar olika målgrupper och företag och vi känner oss övertygade om att vår portfölj med unika anläggningar samt positioneringen för dessa är nyckeln till vår framgång. När vi frågar våra kunder så står 7A för ett högt kundfokus och ett personligt och engagerat bemötande, detta är en våra absoluta styrkor.

Hur jobbar ni för att behålla kunderna över tid?

- Detta är helt centralt för oss. Inför 2024 vill vi fokusera ännu mer på att behålla och förstärka det som utgör kärnan i vår verksamhet. Det innebär att fortsätta att leverera en service och ett bemötande i världsklass till våra kunder. Vi tror att en nöjd kund är en återkommande kund, och därför kommer vi fortsätta att
satsa på att överträffa förväntningarna och skapa långsiktiga relationer.

- Vi börjar också känna oss redo för att ta oss an nya utmaningar så 2024 kommer vi att utvärdera nya anläggningar som kan komplettera vårt nuvarande utbud.

 

Hur ser ni att branschen utvecklas och hur tror ni det kommer påverka året som kommer?

- Coworking är fortsatt en bransch i stark utveckling med flera nyöppningar under 2023 och även 2024. Självklart har vår bransch påverkats av det ekonomiska klimatet. Många bolag har haft det svårt och tvingats att minska sina kostnader, vilket ökat vakansgraden under framför allt hösten. Vi ser dock med tillförsikt på 2024 och tror att beläggningsgraderna successivt kommer att öka under året. 

- Vi ser också positivt på de samtal som inleddes i slutet av året mellan de ledande aktörerna inom coworking för utvecklingen av en branschorganisation. Coworkingbranchen har växt snabbt under de senaste åren och fortsätter att växa och det finns nu ett behov av att gemensamt utveckla och standardisera vissa områden inom vår bransch. 

 

Vilka områden syftar du på då?

- I första hand att göra det tydligt för våra kunder vad coworking faktiskt är och dess olika tjänster och produkter. Det ska inte kännas otydligt och svårt att förstå. Det finns också andra områden där vi med gemensam röst behöver sätta standarder och kanske också utvärdera lagar som ibland kan vara svåra att applicera på vår bransch. Vi ser fram emot den fortsatta dialogen och vad detta kan skapa för förändrade förutsättningar för vår bransch.

 

Som vinnare av årets mest hållbara coworking space 2022, hur har ni utvecklat ert hållbarhetsarbete under året som varit?

- Vi har fortsatt att göra framsteg: Vår Svanen-märkta mötesdel och förbättringar inom sop- och källsortering, övergång till enbart förnybar el, 100% miljömärkta städartiklar samt aktivt arbete med att minska matsvinn. Allt detta är konkreta steg i riktning mot en mer hållbar framtid och vi ser fram emot att bygga vidare på dessa insatser under det kommande året.

 

Vad finns det kvar att göra framåt?

- Inför 2024 riktar vi in oss på att ytterligare öka våra ekologiska inköp och noga granska vår leverantörskedja. Dessutom kommer vi att fortsätta att söka nya möjligheter till hållbart samarbete och innovation för att möta framtidens utmaningar. Ledningen har etablerat ett 7A hållbarhetsråd som aktivt driver frågor relaterade till hållbarhet och minskning av vårt totala miljöavtryck. Detta råd kommer att vara en drivande kraft för att implementera nya initiativ och strategier som kommer att forma vårt hållbarhetsarbete under 2024. Vår ambition är att vara en föregångare inom branschen där vi strävar efter att inte bara uppfylla, utan också överträffa, de hållbarhetsmål vi har satt.

 

Vi på Workaround tackar Susanne för intressanta insikter och tankar om 7A’s arbete och branschens utveckling i stort och ser mycket fram emot att träffas på prisutdelningen för “Årets Coworking Awards 2023” den 6 mars hos just 7A.

Här kan du läsa mer om Workarounds initiativ Årets Coworking Stockholm, dess olika kategorier och tillvägagångssätt. 

Här kan du läsa mer om 7A och deras anläggningar.

Workaround