Kan man avtala bort besittningsskyddet för kontorslokal?

Besittningsskydd är en form av konsumentskydd som är tänkt att skydda hyresgäster mot oförutsedda förändringar. Besittningsskyddet är olika för kontorslokaler och privatbostäder.

För kontorslokaler pratar man om indirekt besittningsskydd vilket träder i kraft efter att hyresförhållandet varat i minst nio månader. Därefter kan hyresgästen ha rätt till ersättning från hyresvärden om hyresförhållandet sägs upp, det kan handla om ekonomisk ersättning, hjälp med ersättningslokal eller skälig rätt att sitta kvar tills man kan ordna med ny verksamhetslokal.

Hyresgästen och hyresvärden kan tillsammans avtala bort besittningsskyddet. För att avtala bort besittningsskyddet behöver man upprätta ett separat avtal. Om detta upprättas innan hyresförhållandet har pågått i nio månader måste hyresnämnden som regel godkänna avtalet för att det ska vara giltigt.

Det finns dock undantag från detta. Om hyresavtalet gäller i maximalt fem år och hyresvärden därefter har för avsikt att själv använda lokalerna, alternativt om hyresvärdens avtal med fastighetsägaren löper kortare än så eller sägs upp är avtalet giltigt utan hyresnämndens godkännande.

I takt med att fler och fler företag hyr kontor i andra hand via professionella aktörer som kontorshotell och coworking spaces eller via andra företag blir det allt vanligare att man avtalar bort besittningsskyddet.

Här hittar du hyresnämndens standardmall för att upprätta avtal om avsägelse av besittningsskydd som gäller utan hyresnämndens godkännande. Detta avtal ska upprättas separat från ditt hyresavtal och undertecknas av båda parter. Notera att för att det ska vara giltigt ska hyresförhållandet följa det som nämns ovan.

Har du kontor att hyra ut? Workaround hjälper dig att snabbt hitta en ny hyresgäst  

Workaround