Det här ska du tänka på innan du väljer mellan co-working och eget kontor!

En av de vanligaste frågorna vi får är om man ska välja co-working eller eget kontor. Nedan sammanfattar vi de viktigaste punkterna som du bör fundera över, för svaret är: det beror på!

Kontraktslängd – hur lång bindningstid vill du ha?
Korta avtal är alltid dyrare än långa. Anledningen är att hyresvärden, med ett kort hyresavtal, riskerar att få en vakans som denne måste ta höjd för i sin prissättning. Vid ett längre hyresavtal är denna risk borta varför hyran kan bli lägre. För ett vanligt kontorsavtal måste du teckna avtal i minst tre år, ofta fem. På ett co-workingställe kan du teckna löpande avtal med 30 dagars uppsägning.

Service – Hur mycket vill du köpa och hur mycket vill du göra själv?
Alla kontor måste skötas om. Det ska städas, köpas in kaffe, dra el och internet, besökare ska tas emot och post sorteras. Allt detta kan man välja att antingen göra själv eller köpa som tjänst. Väljer du att göra det själv blir den direkta kostnaden lägre (om man bortser från alternativkostnad), medan du slipper anställa viss administrativ personal om du sitter på ett co-workingställe.

Gemensamma ytor – Äga eller dela?
Hyr du ett eget kontor så disponerar du alla ytor själv, trots att du inte använder dem hela tiden. Mötesrum står oanvända, köket är halvtomt etc. Ett sätt att dra ned på kostnaderna blir då att dela dessa ytor med andra företag och bara betala när de nyttjas.

Så vilket är bäst?
Så, vill du ha ett hyresavtal med lång löptid, utan service, med helt egna ytor – ja då blir co-working väldigt dyrt jämfört med ett eget kontor. Vill du däremot ha en kortare avtalstid än 3 år, du vill inte lägga tid på kontorsdrift, och du är bekväm med att dela kök, reception och lobby med andra, då blir bilden helt annorlunda. Vill du ha hjälp att ta fram ett kravspecifikation för ditt företag så tveka inte att kontakta oss på info@workaround.io.

Workaround har även satt ihop en enkelmodell i excel där du kan jämföra kostnaderna mellan co-working och vanligt kontor för att se vad som passar dig. Du kan kopiera filen och lägga in dina uppgifter och få fram resultat!

Lycka till!

Andreas Broryd