Avancera utan avkall på arbetsklimatet

Arbetsro är A och O. Men den kan vara svår att få till – speciellt när ett företag expanderar.

VD, arbetsledare eller medarbetare? Oavsett vem du är, så påverkas du dagligen av din arbetsmiljö. Därför är det viktigt att den är god. Så viktigt till och med, att en omfattande lag finns för att förebygga ohälsa och olycksfall som kan drabba yrkesverksamma. Förutom saker som exempelvis säkerhetsrutiner, företagshälsovård och rehabiliteringsplaner, föreskriver Arbetsmiljölagen att varje företag med fem eller fler anställda ska ha ett skyddsombud. Denna persons uppgift är att verka som en länk mellan anställda och chefer för att främja en trygg och trevlig arbetsplats.

-Kom i mål med rätt strategi
En verksamhet med växtvärk kräver extra mycket av hela personalstyrkan under en lång period, med flertalet förändringar och intensiva insatser. I sin strävan framåt och uppåt är det lätt att drabbas av tunnelseende och helt enkelt missa biten med arbetsmiljö om man inte har gjort en tillväxtplan. Sistnämnda är en utmärkt lösning för att skapa struktur när mycket händer på samma gång. Men vad kan man mer göra för att bibehålla en bra bas?

Som arbetsgivare:
– Ta tillvara på den kunskap som finns och sätt rätt person på rätt uppgift
– Använd externa leverantörer utanför er expertis när det behövs
– Anställ ny personal efter noggrann övervägning och referenstagning
– Håll återkommande möten och informera om vad som händer
– Var lyhörd, lyssna på din personal och få varje person att känna sig delaktig
– Sätt mål, utvärdera och följ upp dem
– Kritisera om du måste, men kom även ihåg att ge beröm
– Se över arbetsplatsen (redskap, möbler, vilorum, avskilda arbetsrum etc.)
– Satsa på kompetensutveckling

Som arbetstagare:
– Prata med din överordnade om du är missnöjd med något
– Ta ordentligt med vilopauser
– Ät lunch och mellanmål
– Kolla mail vid bestämda tider varje dag – inte så fort det dimper ner ett i inkorgen
– Portionera ut dina roligaste uppgifter under veckan
– Sätt dig avskilt när dina arbetsuppgifter kräver det
– Skärma av dig lite då och då genom att stänga dörren till ditt kontor eller att ta på dig hörlurar om du sitter i ett öppet kontorslandskap
– Lär dig nya saker
– Ha en öppen dialog med dina jobbarkompisar
– Inred ditt skrivbord med personliga saker som gör det hemtrevligt

Den gyllene regeln
Trivsel är ett vitt begrepp och innefattar både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön. Det räcker inte att du har en skön stol, en bra dator samt ett ergonomiskt skrivbord som går att höja och sänka, om du samtidigt inte kommer överens med dina kollegor eller upplever dig otillräcklig på ditt jobb. Det är viktigt för oss att passa in och känna att vi bidrar till företagets framgång. Utan anställningstrygghet, tydlighet, bekräftelse och möjlighet till att påverka vår situation mår vi sämre.

Så slösa med positivitet, energi och uppmuntran. Var nyfiken och ödmjuk. Boosta arbetskamraterna genom att bolla förslag med dem. Kommunicera. Kort sagt: var mot andra så som du vill att de ska vara mot dig. Det kommer du – och företaget – långt med.

Emelie