"Årets mest hållbara" – Ny kategori i Årets Coworking Award!

"Årets mest hållbara" är en ny kategori i Årets Coworking Award 2022 som vi gärna vill lyfta lite extra! Hur arbetar branschens aktörer med att minska klimatavtrycket och sträva efter en mer hållbar framtid? Vi har frågat Stockholms coworkingaktörer vilka aktiva miljöval och initiativ som vidtagits för en grönare miljö och ett hållbart företagande, och bett om information inom ett antal olika hållbarhetsområden.

Så vad är då egentligen ett hållbart kontor? Vilka kriterier bör uppfyllas och vilka insatser ger störst effekt på miljön? Workaround har analyserat Naturskyddsföreningens riktlinjer för ett mer miljövänligt kontor och sammanställt en lista som är bra att sträva mot.

1. Utse en miljöansvarig och skriv en miljöpolicy
Utse en miljöansvarig som får arbeta med kontorets miljöpolicy. Sätt upp miljöinformation på platser som exempelvis toalettdörrar och i kök.

2. Välj grön miljömärkt el
Se över elavtalet på anläggningen. Är det möjligt att byta till miljömärkt el från förnybara källor? Använd gärna timers eller rörelsesensorer och minska på apparater som står i standby-läge. LED håller längre än vanliga glödlampor, drar mindre el och innehåller heller inget kvicksilver.

3. Ställ miljökrav på leverantörer samt inköp av produkter och material
Välj de fraktalternativ med lägst klimatpåverkan. Handla lokalt och minimera förbrukningen av engångsartiklar gjorda av plast/papper, bjud på ekologiska och rättvisemärkta produkter. Byt gamla vitvaror/apparater till energisnåla med energiklassificering A+++

4. Källsortera och återvinn
Skapa en plats för källsortering som matrester, glas, papper, tidningar, kartonger, plastförpackningar, metallförpackningar, kemikalier, batterier, elektronik, glödlampor och brännbart. Laga det som är trasigt istället för att köpa nytt, handla begagnade varor och se till att det som ni inte använder blir till nytta för andra. Ett bra exempel på sistnämnda är att hyra ut kontorsutrymmen i andra hand.

5. Optimera ventilation och uppvärmning
Möblera med krukväxter på kontoret, det ger både renare luft och en bättre arbetsmiljö. Se över kontorets ventilation, dörrar och fönster så att de fungerar som de ska. Använd en programmerbar klimatanläggning som stänger av värme- och luftkonditionering efter kontorstid samt installera till- och frånluftssystem för ventilationen i fastigheten.

Vinnaren i kategorin "Årets mest hållbara" kommer att utses baserat på en analys av hur Stockholms coworkingaktörer har uppgett hur de arbetar relaterat till punkterna ovan. Den 31 december stänger nomineringsprocessen och finalisterna kommer presenteras i början av januari 2023.

Tillsammans kan vi i branschen med små steg och enkla medel göra ett betydelsefullt arbete för miljön!

 

Här kan du läsa mer om Workarounds initiativ Årets Coworking Award, dess olika kategorier och tillvägagångssätt.

Malin N.