Årets Coworking - Workaround träffar Fastoffice, finalist i "Årets Mest Hållbara"

Vi fortsätter att träffa och intervjua finalister inför prisutdelningen i Årets Coworking Award Stockholm den 15 februari. I årets nya kategori "Årets Mest Hållbara" utser vi den Coworkingaktör som arbetar mest genomgripande med hållbarhetsfrågor på sina olika anläggningar. En av finalisterna i "Årets Mest Hållbara" är Fastoffice som driver 17 stycken anläggningar runt om i Sverige från Malmö i Söder till Söderhamn i Norr med tyngdpunkt på Stockholmsområdet och Uppland. Vi fick en pratstund med Felix Thorell, förvaltare på Fastpartner, som berättade om hur Fastoffice arbetar med hållbarhetsfrågor och vad han anser att ett hållbart kontor betyder!

Hur känns det att vara finalist i kategorin "Årets Mest Hållbara”?

Superkul, vi ser fram emot Årets Coworking Award 2022!

Varför tror ni att ni är en av finalisterna i denna kategori?

Vi försöker alltid ta ansvar för långsiktig hållbarhet och jag tror att vi börjar bli bättre på att informera våra kunder, leverantörer och samarbetspartners om hur vi arbetar.

Vad anser du att "det hållbara kontoret" betyder? Vad är hållbarhet för er på Fastoffice?

Det hållbara kontoret handlar om att i så stor utsträckning som möjligt minska klimatavtrycket. För Fastoffice handlar det om att våra lokaler och tjänster ska vara miljöanpassade samt förvaltas och utvecklas med minsta möjliga miljöpåverkan.

Hur arbetar ni konkret med hållbarhetsfrågor på era anläggningar? Ge några exempel!

Till att börja med finns majoriteten av våra lokaler i miljöcertifierade byggnader, vilket är en viktig aspekt när vi letar nyetableringar. Vi genomför även stora satsningar på miljövänliga energikällor genom att bland annat installera solceller och geoenergi för värme och kyla i våra fastigheter. Vi köper Bra Miljöval och miljövänlig fjärrvärme samt energieffektiviserar våra fastigheter och arbetar hårt för att sänka vår energianvändning. Utöver detta återbrukar vi möbler och byggnadsmaterial och arbetar naturligtvis med självsortering och återvinning.

Vi erbjuder även smarta återvinningslösningar för våra kontor och på flera av våra anläggningar har vi bla bytt ut gammal belysning och armaturer mot LED samt installerat rörelsesensorer i våra gemensamhetsytor.

Vad gäller social hållbarhet har vi under 2022förbättrat vårt Fastoffice-koncept med ett genomarbetat digitalt erbjudande där vi bland annat har implementerat digitala låsanordningar som ger oss möjlighet att tilldela behörigheter och även öppna dörrar på distans. Vi arbetar ständigt med att skapa frihet och flexibilitet. Korta avtal, brett tjänsteutbud, gym och tillgång till flertalet anläggningar, vilket vi ser främjar den sociala hållbarheten.

Berätta mer om vad som hänt på Fastoffice under året som gått? Hur har medlemstillväxten varit och vilka lösningar ser ni högt tryck på? Några stora händelser?

Vi har förbättrat vårt kunderbjudande och tagit fram en ny grafisk profil för att stärka vårt varumärke och rikta in oss mot morgondagens företag som i allt större utsträckning efterfrågar frihet och flexibilitet. Under 2022 har vi etablerat 6 nya anläggningar längs E4an mellan Stockholm och Uppsala. Medlemstillväxten är stark och vi ser fortsatt en hög efterfrågan!

Vad för spännande händer på Fastoffice under året som kommer?

Vi öppnar ett nytt Fastoffice i Frösunda, ca 180 kvm öppen coworking yta som kommer stå klart till 1 mars 2023. Det blir även ett nytt Fastoffice på ca 1 330 kvm i Lunda som kommer stå klart till 1 maj 2023. I övrigt kommer vi fortsätta att implementera vårt nya tjänsteutbud i våra befintliga lokaler och leta efter nya områden för nyetablering.

Till sist - Hur tror du coworkingåret 2023 kommer att bli? Vad kommer vi se för trender och utveckling?

I dessa osäkra tider med stigande ränteläge och hög inflation, tror jag att fler kommer få upp ögonen för coworking. Arbetsplatser inom inspirerande miljöer som erbjuder frihet och flexibilitet med ett brett tjänsteutbud kommer gå starkt under 2023.

Vi på Workaround tackar Felix för pratstunden och önskar Fastoffice stort lycka till på prisutdelningen den 15 februari på The Park Södra! 

 

Här kan du läsa mer om Workarounds initiativ Årets Coworking Award Stockholm, dess olika kategorier och tillvägagångssätt. 

Är du intresserad av att veta mer om vilka lösningar Fastoffice erbjuder, läs då mer här!

Stefan Söderlindh