Een kantoorruimte opzeggen

Zo makkelijk als het is om een ​​kantoor via Workaround te verhuren, zo makkelijk is het ook om de bijbehorende ​​overeenkomst weer op te zeggen. Er zijn echter enkele regels waar je je aan moet houden!

De wet bepaalt hoe je de huurovereenkomst van een kantoorruimte kunt beëindigen

De wet - oftewel Burgerlijk Wetboek Boek 7 art. 230a - regelt de relatie tussen huurders en verhuurders.

Hoewel de wet weliswaar bepalingen omvat over opzegging en huurperiode, is het - bij het opstellen van het contract tussen jou en de huurder - de contractvrijheid die grotendeels overheerst. Om die reden is het dus belangrijk om de afspraken over de duur van de overeenkomst, eventuele redenen voor, alsook de termijn en de wijze van opzegging zorgvuldig vast te leggen. Om eventuele problemen bij het opzeggen van een kantoorruimte te voorkomen, is het mogelijk om een contract op te stellen dat alle onvoorziene omstandigheden dekt. De standaardcontracten van Workaround zijn niet alleen praktisch op het moment dat je de overeenkomst aangaat, maar zorgen er ook voor dat je de verhuur van een kantoorruimte op de juiste manier kunt beëindigen.

Als verhuurder ben je gebonden aan bepaalde minimumregels, als het gaat om opzegtermijnen die gerelateerd zijn aan het opzeggen van een kantoorruimte.

Twee soorten overeenkomsten

Heb je een huurovereenkomst gesloten voor bepaalde tijd? Dan eindigt die overeenkomst ‘van rechtswege’ nadat de overeengekomen huurperiode verstreken is. In dat geval is opzegging dus niet nodig. Wel is het echter gebruikelijk dat in een dergelijke overeenkomst wordt opgenomen dat deze automatisch wordt verlengd, op het moment dat deze niet met inachtneming van de geldende opzegtermijn is opgezegd. Vaak geldt een dergelijke verlenging voor de duur van een zelfde periode als die in de oorspronkelijke overeenkomst is afgesloten.

Voor huurovereenkomsten met een vooraf bepaalde looptijd geldt dat ze moeilijk op te zeggen zijn vóór de vooraf bepaalde datum tot wanneer de overeenkomst geldend is. Om die reden geven veel verhuurders de voorkeur aan huurovereenkomsten voor onbepaalde tijd, die op elk moment kunnen worden opgezegd.

Opzegtermijn & opzegwijze

De verhuurder kan een huurovereenkomst van een bedrijfsruimte zonder opgave van redenen opzeggen. Wanneer hij zich daarbij houdt aan de afspraken in de huurovereenkomst, dan eindigt de huurovereenkomst op de datum zoals deze door de verhuurder is opgegeven. Dit betekent dat de huurder op die datum het gehuurde object moet ontruimen.

Om aan te denken wanneer je een kantoorruimte moet opzeggen

De verhuurder kan een huurovereenkomst van een bedrijfsruimte zonder opgave van redenen opzeggen. Wanneer hij zich daarbij houdt aan de afspraken in de huurovereenkomst, dan eindigt de huurovereenkomst op de datum zoals deze door de verhuurder is opgegeven. Dit betekent dat de huurder op die datum het gehuurde object moet ontruimen.

Ontruimingsbescherming

In sommige gevallen kan de huurder echter een beroep op ‘ontruimingsbescherming’ doen. Dit betekent dat hij/zij de mogelijkheid heeft om de ontruiming van het gehuurde tot maximaal 3 keer - met de periode van steeds 1 jaar - te vertragen. Een dergelijk proces verloopt via een procedure bij de kantonrechter. Het is dus niet zo dat de huurder de ontruimingsbescherming kan afdwingen.

Wat voor contract heb je zelf?

Ben je verhuurder maar geen eigenaar van het onroerend goed? Dan is het belangrijk dat de overeenkomsten die je met je huurders sluit gebaseerd zijn op jouw eigen overeenkomst met de eigenaar van het object. Op deze manier voorkom je dat je in een situatie komt waarin je eigen contract afloopt voor het moment waarop je de overeenkomsten met jouw huurders kunt opzeggen, zonder daarbij vergoedings-/schadeplichtig te zijn.

  • We hebben de meest relevante leads

  • We matchen je kantooroplossingen met potentiële huurders en helpen je gedurende het hele proces tot aan het tekenen van een contract

  • We brengen alleen kosten in rekening als er resultaten worden geboekt

Relevante leads

  • Elke maand meer dan 15.000 unieke bezoekers
  • Elke week meer dan 100 aanvragen
  • Per week vinden meer dan 20 bedrijven hun nieuwe kantoor via Workaround.

Ondersteuning gedurende het hele proces

  • We helpen je een sterke en aantrekkelijke advertentie te maken
  • Wij matchen je kantooroplossingen met relevante leads
  • Wij ondersteunen het hele proces met advies, bezichtigingen en contractonderhandelingen

Betaal voor resultaten op basis van een model dat bij je past.

Eenmalige vergoeding bij voltooide deal

10% van de jaarlijkse huur

Te voldoen in één keer

driemaandelijkse vergoeding bij voltooide deal

12,5% van de maandelijkse huur

Te voldoen per kwartaal/jaar

Meer informatie en voorwaarden met betrekking tot kantoorverhuur vind je in onze Voorwaarden voor verhuurders .