Allmänna användarvillkor

Detta dokument uppdaterades .

Definitioner

 • Användare av Workaround är hyresvärdar, hyresgäster samt hyresgäster via företag.
 • Hyresvärdar är privatpersoner, företag eller andra organisationer som hyr ut kontorsplatser, kontorsrum eller kontorslokaler via Workaround.
 • Hyresgäster är privatpersoner, företag eller andra organisationer som via Workaround hyr en eller flera kontorsplatser, kontorsrum eller kontorslokaler.
 • Hyresgäst via företag är antingen firmatecknare eller ombud som via avtal har fullmakt att ingå avtal för företagets räkning.
 • Hyrestid är den tid som hyresgäst och hyresvärd ingår hyresavtal för.

Villkor

I egenskap av användare förstår och accepterar du att du är ansvarig för att följa alla eventuella lagar, regler, förordningar och skattemässiga skyldigheter som gäller för användande av Workaround. I samband med att du använder webbplatsen och därmed associerat innehåll accepterar du att du inte kommer att:

 1. använda tjänsten för kommersiella eller andra syften som inte uttryckligen tillåts enligt våra villkor;
 2. kopiera, lagra eller på annat sätt tillskansa dig tillgång till den information som finns på Workarounds site för ändamål som inte uttryckligen tillåts enligt våra villkor;
 3. använda mail och chattfunktioner för oönskad kommersiell e-post (”spam”) eller reklam som inte har med uthyrning av arbetsplatser eller lokaler för arbete att göra;
 4. systematiskt hämta data eller annat innehåll från vår site för att skapa eller sammanställa databas, katalog eller liknande, oavsett i vilket syfte detta görs;
 5. manipulera eller använda icke-offentliga områden av Workarounds webbplats eller Workarounds leveranssystem; eller
 6. kontakta hyresvärdar genom Workaround om du är mäklare och har provisionsbaserade uppdrag mot uthyrare och hyresvärdar samt överlåtelser. Beakta att Workaround redan har förmedlingsuppdrag för de objekt som finns publicerade på workaround.io. Har du en intressent på ett specifikt objekt ber vi dig istället kontakta Workaround direkt.

Det är förbehållet WorkaroundTown Sverige AB att utan vidare förklaring temporärt eller permanent stänga av enskilda användare från tjänsten. Exempel på sådant som kan utgöra grund för avstängning är brott mot någon av avtalspunkterna i våra användaravtal eller upprepad underlåtenhet att svara i kommunikationen med Workaround eller mellan hyresgäst och hyresvärd.

Om Workarounds ansvar

 1. Workaround tillhandahåller en förmedlingstjänst för uthyrning och bokning av lediga lokaler. Tjänsten bygger på information i form av text och bild om användare, mötesrum, konferenslokaler och kontorsplatser som tillhandahålls av Workaround genom dess värdar och gäster.
 2. Gäster och värdar via Workarounds plattform är ansvariga för allt material som visas samt priser och objektets tillgänglighet. Det är inte tillåtet att länka eller referera till externa webbplatser i annonstexten eller i annat användargenererat innehåll på Workarounds webbplats.
 3. Workaround har som policy att alltid granska allt material som läggs ut på siten. Workaround förbehåller sig rätten att icke godkänna material eller ändra information som värd publicerar på tjänsten.
 4. Workaround garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till tjänsten eller att all information alltid är korrekt och fullständig och kan inte hållas ansvarig för eventuella fel som kan uppstå till följd av exempelvis skrivfel, tekniska avbrott eller utebliven information.
 5. Workaround kan inte hållas ansvariga för skador som direkt eller indirekt orsakas av användning av tjänsten och dess innehåll, exempelvis skador till följd av uteblivna eller fördröjda svar på bokningsbekräftelser eller felaktig information i mötesbekräftelse.
 6. Workaround kan inte hållas ansvariga för skador som uppkommer i lokalen och på fönster, skyltfönster, dörrar eller portar som hör till lokalen eller som finns i direkt anslutning till lokalen. Detta gäller oavsett vem eller vad som orsakat skadan.
 7. Workaround tillhandahåller ej något skydd för egendom eller lokal mot förlust eller skada på grund av stöld eller skadegörelse orsakad av hyresgäst. Varje värd och gäst ansvarar för sitt försäkringsbehov.
 8. Workaround gör regelbundet kontroller av värdar eller gäster, men det är i slutändan upp till varje hyresgäst och hyresvärd att själva avgöra om de vill ingå ett hyresavtal med varandra.
 9. Hyresvärd och hyresgäst ingår ett direkt avtal med varandra om uthyrning genom Workarounds plattform. Detta gäller såväl vid korttidshyra (per timme/dag) som för hyra under längre tid av kontorsplatser, kontorsrum och kontorslokaler.

Hantering av intresseanmälningar

Då användare av Workaround väljer att skicka in en intresseanmälan till en hyresvärd via workaround.io godkänner användaren (i detta fall hyresgästen) att Workaround under en period om 30 dagar exklusivt representerar användaren mot hyresvärdens kontor/kontorsanläggning(ar). Detta gäller i de fall hyresvärden inte återkopplar till Workaround inom 48 timmar och meddelar att man redan är i kontakt med användaren genom andra kanaler och/eller andra förmedlare av kontorslokaler.

Om användaren inte kontaktar Workaround och i skrift uttrycker en vilja att företrädas av annan förmedlare av kontorslokaler representerar Workaround intressenten löpande för hyresvärdens specifika kontor/kontorsanläggning i enlighet med avsnitt 7 i våra särskilda värdvillkor. Att använda tjänsten Workaround är kostnadsfritt för användare som söker kontorslösning (hyresgäst).