Gå till workaround.io

Särskilda värdvillkor

Workaround strävar efter att tillhandahålla en kvalitativ tjänst för den som söker nytt kontor – det ska vara enkelt och smidigt att hitta bra kontor hos pålitliga hyresvärdar. Därför ställer Workaround ett antal krav på dig som hyresvärd enligt nedan villkor. Observera att med hyresvärd avses även den som annonserar kontor på Workaround i de fall en förmedling leder till överlåtelse av hyreskontrakt.

Annonsering

Hyresvärden förbinder sig att erbjuda hyresgäster som kontaktat hyresvärden via Workaround att hyra för det pris som annonserats via plattformen.

Hyresvärden får inte använda vilseledande prisinformation, eller skicka in någon notering med ett pris som hyresvärden inte avser att hyra ut objektet för.

Hyresvärden garanterar att lokalen ifråga motsvarar de specifikationer och den standard som angetts i annonsens bilder och texter och som i övrigt kan förväntas av denna lokal.

Hyresvärden ansvarar för att informationen om priser, innehåll och tillgänglighet är uppdaterad och relevant utifrån det aktuella erbjudandet. Detta innebär att hyresvärden ansvarar för att got annat som hyresvärden inte själv äger eller har tillstånd att hyra ut.

En publicerad annons garanteras publicering på Workarounds webbplats i en kalendermånad. Det är förbehållet Workaround att ta bort annonsen om ingen återkoppling sker från hyresvärden efter den tiden.

Hyresvärden får inte lägga ut samma lokal eller arbetsplats för uthyrning i flera annonser på Workarounds plattform.
se till så att lokaler som hyrs ut ej längre finns tillgängliga via Workarounds plattform.

Hyresvärden förbinder sig att meddela eventuella förändringar i det annonserade objektets utformning, pris, innehåll och tillgänglighet skyndsamt till Workaround.

Hantering av intresseanmälningar

Hyresvärden förbinder sig att svara på inkomna förfrågningar inom 24 timmar. Workaround rekommenderar dock att ringa intressenter direkt för att maximera chanserna till uthyrning samt påverka rankningen av annonser på Workaround.

Hyresvärden förbinder sig att återkoppla till potentiella hyresgäster inom 24 timmar efter visning av lokalen. Workaround rekommenderar dock att boka in visning med intressenter så snart som möjligt för att maximera chanserna till uthyrning.

Hyresvärden är införstådd med att intressenter via Workarounds plattform som förmedlas vidare till annan hyresvärd eller kontorsförmedlare resulterar i permanent avstängning från tjänsten.

Avtal med hyresgästen

Hyresvärden förbinder sig att tillhandahålla korrekt avtal för uthyrning av den kontorsyta som hyresvärden annonserar. Hyresvärden kan alternativt nyttja Workarounds standardavtal för uthyrning.

Hyresvärden ingår ett direkt avtal med hyresgästen när ett objekt förmedlas via Workarounds plattform. Workaround agerar endast som förmedlare och kan inte hållas ansvariga för något i den hyresförbindelse som uppstår mellan hyresgästen och hyresvärden.

Återkoppling till Workaround

Hyresvärden förbinder sig att meddela Workaround inom 24 timmar efter att en hyresgäst tecknat avtal med hyresvärden. Workaround genomför regelbundet kontroller av inkomna leads mot hyresvärdar i samarbete med tillämplig adressregistertjänst.

Hyresvärden är införstådd med att underlåtenhet att meddela Workaround ingångna avtal med hyresgäster som använt plattformen leder till omedelbar, permanent avstängning från tjänsten.

Hyresvärden är införstådd med att underlåtenhet att lämna information om innehållet i ingångna avtal, liksom vilseledande eller icke-fullständig information angående innehåll i hyresvärdens avtal med potentiella hyresgäster kommer att leda till omedelbar avstängning från tjänsten.

Hyresvärden är införstådd med att underlåtenhet att följa Workarounds värdvillkor avseende återkoppling till – eller bemötande av hyresgäster som använder plattformen kan leda till tillfällig eller permanent uteslutning från tjänsten.

Om hyresvärden underlåter att återkoppla ingångna avtal till Workaround och Workaround vid fler än två tillfällen behöver be hyresvärden om information om ingångna avtal tas en administrativ avgift (500 kr exkl moms) ut i tillägg till serviceavgiften.

Rankning av annonser

Hyresvärden är införstådd med att Workaround utvärderar hyresvärdens resultat på siten och att detta påverkar placeringen av hyresvärdens annonser på plattformen. Med resultat på siten avses tre komponenter: 1) hur snabbt hyresvärden återkopplat till intressenter, 2) antal stängda affärer i relation till antal intresseanmälningar hyresvärden mottagit samt, 3) hur snabbt hyresvärden återkopplar ingångna avtal till Workaround med den information som underlättar för Workaround att hålla utbudet uppdaterat samt ta betalt för förmedlade affärer.

Hyresvärden är införstådd med att Workaround regelbundet genomför undersökningar av kvaliteten hos hyresvärdarna genom att fråga de hyresgäster som använt plattformen och att sådan information kan komma att publiceras i hyresvärdens annons.

Betalmodell och fakturering

Workaround tar ut en serviceavgift när en hyresvärd ingår ett avtal med en hyresgäst som förmedlats via tjänsten. Workarounds förmedlingsavgift tar sin utgångspunkt i en månadshyra från hyresgästen. Med månadshyra avses det totala månatliga belopp hyresgästen betalar till hyresvärden inklusive ev medlemsavgift (exklusive moms). Hyresvärden kan välja att betala detta på två sätt:

  • En månadshyra (exklusive rabatter) som en engångsbetalning till Workaround i samband med att hyresgästen tecknar kontrakt (8,33% av en årshyra)
  • Månadsvis betalning som uppgår till 10% av månadshyran (exklusive rabatter) så länge hyresgästen sitter kvar – dock max upp till ett år. Stannar hyresgästen ett år eller mer uppgår förmedlingsavgiften till 10% av en årshyra

I det fall en affär förmedlas via Workaround men till en annan lokal som hyresvärden också äger eller förfogar över har Workaround rätt att ta ut serviceavgift för denna förmedling.

Hyresvärden är skyldig att uppvisa kopia på ingångna avtal för att styrka hyresbeloppet som ligger till grund för serviceavgiften. Detta används enbart i syfte att bekräfta Workarounds förmedlingsavgift.

Om inget annat meddelas från hyresvärden beräknas Workarounds provisionsavgift utifrån de publicerade uppgifter om månadshyra per rum eller plats som annonseras på Workarounds plattform och det antal personer som hyresgästen angett i sin förfrågan.

Överlåtelse

Vid överlåtelse av hyreskontrakt till hyresgäst som förmedlats via Workaround betalar du som annonsör en kommission som motsvarar en månadshyra. Vid överlåtelse går det inte att välja Workarounds löpande betalalternativ.

I det fall en överlåtelse sker efter det att löpande betalning påbörjats kan annonsören välja att betala en månadshyra för att avsluta betalningen till Workaround. Då dras ev inbetalda serviceavgifter för den förmedlingen av från månadshyran.

Uppsägning

Skulle hyresgästen välja att säga upp kontraktet innan tolv månader har gått tar Workaround ut den innevarande månadens avgift (vid uppdelad betalningsmodell) för den månad som hyresvärden meddelat Workaround om uppsägning. För att upphöra löpande betalning åligger det annonsören att uppvisa skriftlig uppsägning från hyresgästen i fråga.

Det åligger hyresvärden att meddela uppsägningar skyndsamt till Workaround. Workaround återgäldar aldrig inbetalda eller utestående provisionsavgifter i de fall en hyresvärd i efterhand meddelar att en hyresgäst sagt upp sitt avtal..