Algemene voorwaarden

Dit document is ge-updated op .

Definities

 • Gebruikers van Workaround zijn verhuurders, huurders en huurders via bedrijven.
 • Verhuurders zijn particulieren, bedrijven of andere organisaties die werkplekken, kantoorruimtes of kantoorpanden via Workaround verhuren.
 • Huurders zijn particulieren, bedrijven of andere organisaties die één of meerdere werkplekken, kantoorruimtes of kantoorpanden via Workaround huren.
 • Een huurder via een bedrijf is ofwel een gevolmachtigde procuratiehouder ofwel een agent die - bij overeenkomst - bevoegd is om namens het bedrijf overeenkomsten aan te gaan.
 • De huurtijd is de tijd die is overeengekomen in de huurovereenkomst tussen een huurder en verhuurder.

Algemene Voorwaarden

Als gebruiker begrijpt en accepteert u dat u verantwoordelijk bent voor het naleven van alle wetten, regels, verordeningen en belastingtechnische verplichtingen, die van toepassing zijn op het gebruik van Workaround. Wanneer u de website en daarmee bijbehorende inhoud gebruikt, accepteert u dat het niet toegestaan is om:

 1. Gebruik te maken van de diensten voor commerciële of andere doeleinden, die niet uitdrukkelijk zijn toegestaan volgens onze algemene voorwaarden.
 2. De informatie op de site van Workaround te kopiëren, op te slaan of op enig andere manier toe te eigenen voor doeleinden die niet uitdrukkelijk zijn toegestaan volgens onze algemene voorwaarden.
 3. E-mails en chatfuncties te gebruiken voor ongewenste commerciële e-mails (spam) of reclame, die geen verband houden met de verhuur van werkplekken of kantoorruimtes.
 4. Systematisch data of andere inhoud van onze site te verzamelen voor het maken of samenstellen van een database, catalogus of vergelijkbaar, ongeacht met welk doel.
 5. Niet-openbare delen van Workarounds website of het leveringssysteem van Workaround te manipuleren of te gebruiken.
 6. Contact op te nemen met verhuurders via Workaround als u een makelaar bent of een opdracht op basis van commissie hebt met betrekking tot huurders of verhuurders, evenals overdrachten. Houd er rekening mee dat Workaround al bemiddelingsopdrachten heeft voor de panden die zijn gepubliceerd op workaround.io. Indien u een geïnteresseerde heeft voor een bepaalde werkplek, neem dan s.v.p. rechtstreeks contact op met Workaround.

WorkaroundTown Sverige AB heeft het recht om - zonder verdere verklaring - individuele gebruikers tijdelijk of permanent af te sluiten van haar diensten. Voorbeelden van gedragingen die hiervoor aanleiding kunnen geven, zijn het schenden van één van de punten in onze gebruikersovereenkomst of het herhaaldelijk niet reageren op communicatie met Workaround of tussen een huurder en verhuurder.

Over Workaround’s verantwoordelijkheid

 1. Workaround is een bemiddelingsdienst voor het huren en boeken van beschikbare werkplekken en kantoorruimtes. De service is gebaseerd op informatie in de vorm van tekst en afbeeldingen - over gebruikers, vergaderruimtes, conferentiezalen en werkplekken/kantoorruimtes - die via Workaround aan de verhuurders en huurders beschikbaar wordt gesteld.
 2. Gasten en verhuurders die via het Workaround-platform werken, zijn verantwoordelijk voor al het afgebeelde materiaal, alsook voor de prijzen en de beschikbaarheid van de getoonde werkplekken. Het is niet toegestaan om - in advertenties of andere door gebruikers gegenereerde content op de website van Workaround - te linken of te verwijzen naar externe websites.
 3. Het beleid van Workaround is om altijd alle content die op de site wordt toegevoegd te onderzoeken. Workaround behoudt zich het recht voor om voorgestelde content af te keuren of om informatie die een verhuurder op het platform publiceert te wijzigen.
 4. Workaround geeft geen garantie dat het platform continue, ononderbroken of veilig toegankelijk is of dat alle informatie altijd correct en volledig is. Workaround kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten, die kunnen ontstaan als gevolg van bijvoorbeeld typefouten, technische afwijkingen of ontbrekende informatie.
 5. Workaround kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die direct of indirect wordt veroorzaakt door het gebruik van de dienst en de inhoud ervan, zoals schade die ontstaat als gevolg van uitgebleven of vertraagde reacties op boekingsbevestigingen of onjuiste informatie in eventuele afspraakbevestigingen.
 6. Workaround kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die optreedt in, op ramen, deuren, etalages of portalen die deel uitmaken van of die in directe verbinding staan met de werkruimte. Dit geldt ongeacht wie of wat de schade heeft veroorzaakt.
 7. Workaround biedt geen enkele vorm van bescherming voor eigendommen of werkruimtes, tegen verlies of schade als gevolg van diefstal of schade veroorzaakt door een huurder. Alle huurders en verhuurders hebben een eigen verantwoordelijkheid om een passende verzekering af te sluiten.
 8. Workaround voert regelmatig controles uit onder verhuurders en huurders. Toch is het uiteindelijk de verantwoordelijkheid van elke huurder en verhuurder om te bepalen of ze een huurovereenkomst met elkaar aan willen gaan.
 9. Verhuurder en huurder sluiten een directe overeenkomst met elkaar over de (ver)huur van de werkplek via het Workaround-platform. Dit geldt zowel voor korte termijn verhuur (per uur/dag) als voor de langdurige verhuur van werkplekken, kantoorruimtes en kantoorpanden.

Kennisgeving van interesse

Wanneer gebruikers van Workaround ervoor kiezen om via workaround.io een melding van interesse naar een verhuurder te sturen, gaat de gebruiker (in dit geval de huurder) ermee akkoord dat Workaround de gebruiker exclusief vertegenwoordigt tegenover de verhuurder´s kantoren/kantooroplossingen voor een periode van 30 dagen. Dit is van toepassing wanneer de verhuurder niks binnen 48 uur laten weten en Workaround niet informeert dat zij al in contact zijn met de gebruiker via andere kanalen of andere bemiddelaars van kantoorruimtes.

Als de gebruiker geen contact opneemt met Workaround en niet schriftelijk laat weten graag door een andere bemiddelaar te worden vertegenwoordigd, zal Workaround de gebruiker blijven vertegenwoordigen tegenover de verhuurder´s specifieke kantoren/kantooroplossingen overeenkomstig sectie 7 van onze Algemene voorwaarden voor verhuurders. Het gebruik van workaround.io en Workaround´s diensten zijn gratis voor de gebruiker die zoekt naar een kantoorruimte.