Privacybeleid

Dit document is ge-updated op .

Introductie

Workaround verwerkt gegevens over u en hoe u onze diensten gebruikt. Met uw gegevens bedoelen we de informatie die we over u en de manier waarop u onze diensten gebruikt, verzamelen en opslaan en die u - als gebruiker - direct of indirect identificeren. We gebruiken deze informatie om de diensten te leveren, u een betere ervaring te bieden en u aanbiedingen te doen die aan uw behoeften voldoen. Als verantwoordelijken voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn wij verantwoordelijk voor de behandeling van uw gegevens, alsmede hoe en voor welke doeleinden de verwerking wordt uitgevoerd.

Het soort informatie dat we verwerken

Contactgegevens

Wanneer u een Workaround-klant wordt, slaan we de door u opgegeven contactgegevens op, d.w.z. uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Gegevens over het bedrijf dat u vertegenwoordigt

Om de kwaliteit van onze service te garanderen, verzamelen we de bedrijfsnaam en het bedrijfsregistratienummer van het bedrijf dat u vertegenwoordigt.

Gegevens over uw gedrag

Wij slaan gegevens op over in welk(e) van onze advertenties u aangeeft interesse te hebben en hoe u onze website/portal gebruikt.

Dit is hoe we persoonlijke gegevens verzamelen

We verzamelen en verwerken gegevens die:

 • U indient wanneer u klant van ons wordt;
 • U indient wanneer u contact met ons opneemt in de vorm van notities, chats, e-mails en telefoongesprekken;
 • Aangemaakt worden wanneer u van onze diensten gebruik maakt - bijv. wanneer u een interesse-aanmelding doet.
 • We verzamelen via andere bronnen, zoals Syna AB; of
 • Via cookies worden verzameld en informatie verzamelen op en vanuit uw browser.

Hiervoor gebruiken we uw persoonsgegevens

Om uw gegevens te kunnen verwerken, moet aan een van de volgende rechtsgronden worden voldaan:

 • Vereist voor de uitvoering van de overeenkomst;
 • Vereist om aan een wettelijke verplichting voor Workaround te voldoen;
 • De verwerking is in het belang van zowel u als Workaround;
 • Toestemming van u voor deze specifieke verwerking.

Om onze diensten aan u te kunnen leveren, moeten wij uw persoonsgegevens verwerken. Hieronder vindt u informatie over waarvoor wij uw gegevens gebruiken en vanuit welke rechtsgronden de verwerking gerechtvaardigd wordt.

Uitvoering van de dienstverlening

Wij verwerken persoonsgegevens om u als klant te identificeren en om de services die u bij ons heeft aangevraagd, te verwerken en te leveren. Wij verwerken ook persoonsgegevens zoals vereist voor het afhandelen van de facturatie en betaling van de diensten die u gebruikt.

Rechtsgronden: Belangenafweging en nakoming overeenkomst.

Communicatie en support

We kunnen persoonsgegevens gebruiken die zijn verzameld uit eerdere contacten met ons om u beter van dienst te kunnen zijn.

Wij gebruiken uw contactgegevens en informatie over welke diensten u gebruikt als basis voor facturen, nieuwsbrieven, belangrijke informatie over uw diensten, aanbiedingen en tips over hoe u gebruik kunt maken van onze services.

Rechtsgronden: Belangenafweging, toestemming en nakoming overeenkomst.

Ontwikkeling van onze diensten en producten

Wij verwerken persoonsgegevens met betrekking tot hoe u onze diensten gebruikt en uit eerdere communicatie met ons, als basis voor het verbeteren van uw persoonlijke ervaring en onze diensten in het algemeen.

Rechtsgronden: Belangenafweging en toestemming.

Marketing

Om u relevante producten en diensten aan te bieden die ontworpen zijn om aan uw behoeften te voldoen, verwerken we persoonsgegevens over hoe en welke diensten u gebruikt.

Rechtsgronden: Belangenafweging en toestemming.

Beveiliging en preventie van misbruik

Wij verwerken persoonsgegevens met als doel het ontdekken en voorkomen van het volgende binnen onze diensten en ons netwerk:

 • Misbruik;
 • Hackpogingen;
 • Aanvallen van virussen, DDOS etc.;
 • Strafbare feiten;
 • Gebruik van onze diensten die in strijd zijn met onze algemene voorwaarden.

Rechtsgronden: Uitvoering van de overeenkomst en wettelijke verplichtingen.

Dit is hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang u bent geregistreerd in onze database en er een doel is voor de verwerking hiervan.

Dit is aan wie wij de gegevens verstrekken

Partners, onderleveranciers en segmenten binnen WorkaroundTown Sverige AB.

We hebben overeenkomsten met alle partners en onderleveranciers binnen de EU en Europese modelcontracten voor alle anderen buiten de EU. In voorkomende gevallen wordt EU/US Privacy Shield-certifiering gebruikt, als de verwerking plaatsvindt in de Verenigde Staten. De overeenkomsten reguleren welke persoonsgegevens worden verwerkt, waarom de verwerking plaatsvindt, hoe persoonsgegevens moeten worden beschermd en hoe lang ze worden verwerkt. De overeenkomsten bevatten ook instructies van de verwerkingsverantwoordelijke aan de gegevensverwerker over hoe de persoonsgegevens dienen te worden verwerkt.

We streven ernaar nooit meer persoonsgegevens te delen met de respectievelijke partners dan absoluut noodzakelijk is.

We nemen passende beveiligingsmaatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake beveiliging en persoonlijke privacy. Dezelfde eisen stellen wij aan onze onderleveranciers.

Zo beschermen we uw persoonsgegevens

Voor het op een veilige manier opslaan, verwerken en communiceren van gevoelige informatie, zoals persoonsgegevens, maken we gebruik van de beschikbare standaarden in de branche. Aangezien u geen wachtwoord nodig hebt om in te loggen op uw account, worden wachtwoorden bij ons nooit opgeslagen.

Bescherming vindt plaats met behulp van systematische, organisatorische en technische maatregelen om integriteit, vertrouwelijkheid en toegankelijkheid te waarborgen.

Medewerkers van Workaround zijn gebonden aan een geheimhoudingsovereenkomst en verwerken alleen die gegevens die nodig zijn om hun werkzaamheden te kunnen verrichten.

U beslist over uw eigen persoonsgegevens

U beslist over uw eigen persoonsgegevens. Met andere woorden: u bepaalt welke informatie u wilt verstrekken en welke verwerking van uw persoonsgegevens u goedkeurt. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken.

Houd er echter rekening mee dat we bepaalde persoonsgegevens nodig hebben om onze diensten aan u te kunnen leveren. Als u ervoor kiest om uw toestemming in te trekken, kan dit betekenen dat wij gedwongen zijn onze dienstverlening stop te zetten.

Medewerkers van Workaround zijn gebonden aan een geheimhoudingsovereenkomst en verwerken alleen die gegevens die nodig zijn om hun werkzaamheden te kunnen verrichten.

Recht op een uittreksel van uw persoonsgegevens

U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Daarom heeft u het recht om een uittreksel hiervan van ons te ontvangen. Om een uittreksel te verkrijgen, dient u duidelijk aan te geven welke informatie u wilt ontvangen. We zijn verplicht uw verzoek zonder onnodige vertraging en uiterlijk binnen een maand te beantwoorden. Als we om welke reden dan ook uw verzoek niet volledig kunnen inwilligen, zullen we de reden hiervoor uitleggen en zullen we u ook informeren hoeveel tijd we nodig hebben om aan uw verzoek te voldoen. Wanneer u ons verzoekt om een uittreksel van uw persoonsgegevens te ontvangen, zullen we u vragen om uzelf op een veilige manier te identificeren.

Recht op rectificatie

Als delen van de gegevens die we verwerken onjuist zijn of als er meer informatie moet worden verwerkt vanwege de reden waarom de gegevens worden verwerkt, hebt u het recht om dergelijke onjuistheden te laten corrigeren of om de informatie aan te vullen met aanvullende informatie die nodig kan zijn voor de verwerking. Zodra we uw gegevens hebben gecorrigeerd, nemen we contact op met de partijen aan wie we uw gegevens hebben verstrekt en informeren we hen over eventuele correcties die zijn aangebracht, onder het voorbehoud dat dit geen overbelasting voor onze kant vormt of dit om welke reden dan ook onmogelijk is.

Recht op verwijdering

U heeft in bepaalde gevallen ook het recht om uw gegevens die wij hebben verwerkt te laten verwijderen. Neem in dat geval contact met ons op.

Recht op beperking

In bepaalde gevallen heeft u eveneens het recht om onze verwerking van uw gegevens te laten beperken. Met beperking wordt bedoeld dat de gegevens zo zijn gemarkeerd dat ze in de toekomst alleen voor bepaalde, beperkte doeleinden kunnen worden verwerkt. Het recht op beperking is van toepassing als u van mening bent dat de gegevens onjuist zijn en u om een correctie hebt gevraagd. In een dergelijk geval kunt u ook verzoeken dat de verwerking van de informatie wordt beperkt gedurende de tijd dat we onderzoeken of de gegevens correct zijn of niet.

Recht op overdraagbaarheid

Voor de gegevens die u aan ons hebt verstrekt geldt eveneens het recht op ‘dataportabiliteit’- in die gevallen waarin we de verwerking uitvoeren op basis van uw toestemming of wanneer we informatie verwerken om een overeenkomst met u na te komen. Dit betekent dat u het recht heeft om de gegevens die u aan ons hebt verstrekt en die wij over u in een bepaald format hebben verwerkt, te verkrijgen en dat u het recht hebt om deze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Het recht op overdraagbaarheid geldt alleen voor de gegevens die wij automatisch verwerken.

Als u uw rechten wilt uitoefenen zoals hierboven beschreven, vragen wij u contact met ons op te nemen (zie onderstaande contactgegevens).

Contactgegevens

Personal Data Controller
WorkaroundTown Sverige AB
Holländargatan 22
113 59 Stockholm
Sweden

Als u vragen heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, onjuiste informatie wilt laten corrigeren, bepaalde informatie wilt laten verwijderen of klachten heeft over de verwerking, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens op onze website.

Overig

Als we wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid, zullen we een bijgewerkte versie op deze pagina publiceren.